duminică, 24 mai 2015

25 mai, ultima zi de depunere a declaratiilor fiscale 200, 201, 221 si 230 !

 In atentia contribuabililor – persoane fizice, data de 25 mai 2015 reprezinta termenul limita pentru depunerea declaratiilor: 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania"; 201 "Declaratie privind veniturile realizate din strainatate"; 221 "Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit", precum si a formularului 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor”.
 Formularul 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania" se depune de catre persoanele fizice care au realizat in anul 2014, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:
1.1. activitati independente;
1.2. cedarea folosintei bunurilor;
1.3. activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
1.4. transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
1.5. operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
NOTA: Contribuabilii care au efectuat in cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, si solicita restituirea acestora si/sau care opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual/castigul net anual impozabil pentru sustinerea entitatilor nonprofit, completeaza sectiunea corespunzatoare din formular. Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult.
Contribuabilii care au realizat venituri din activitati independente/activitati agricole, impusi pe baza de norma de venit, si/sau din cedarea folosintei bunurilor, care nu au obligatia depunerii declaratiei si care au efectuat in cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private si solicita restituirea acestora si/sau opteaza pentru virarea unei sume in contul unei entitati nonprofit sau al unei unitati de cult, depun formularul 200, completand sectiunea corespunzatoare din formular.
Declaratia se completeaza in doua exemplare:
‐ originalul se depune la:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului sau curatorului fiscal, dupa caz, in cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania, pentru urmatoarele
categorii de venituri:
‐ venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
‐ venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal;
‐ venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
‐ venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din operatiuni de vanzare‐cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a
Valorilor Mobiliare.
c) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice,
fara domiciliu fiscal in Romania care realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la lit. b);
‐ copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul/curatorul acestuia.
Formularul 201- "Declaratie privind veniturile realizate din strainatate" se completeaza si se depune de catre persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania si persoanele fizice care indeplinesc, pentru anul 2014, conditia de rezidenta prevazuta in Codul fiscal, care au realizat in anul 2014 venituri din strainatate, impozabile in Romania, ca urmare a desfasurarii unor activitati in strainatate, cum ar fi:
-venituri din profesii libere,
-venituri din activitati comerciale,
-venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala,
-venituri din cedarea folosintei bunurilor,
-venituri din activitati agricole, piscicultura, silvicultura,
-venituri sub forma de dividende, dobanzi,
-venituri din premii, venituri din jocuri de noroc,
-venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal,
-castiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare‐cumparare de valuta la termen, pe baza de contract si alte operatiuni similare, alte venituri din investitii,
-venituri din pensii,
-alte venituri impozabile potrivit Codului fiscal.
Veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice in anul fiscal de raportare, precum si impozitul aferent platit in strainatate, exprimate in unitati monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului.
Veniturile din strainatate, precum si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma astfel:
a) din moneda statului de sursa intr‐o valuta de circulatie internationala, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu‐se cursul de schimb din tara de sursa;
b) din valuta de circulatie internationala in lei, folosindu‐se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului respectiv.
Declaratia se completeaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
‐ originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are
domiciliul fiscal;
‐ copia se pastreaza de catre contribuabil sau de imputernicitul acestuia.
Formularul 221-"Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit" se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in anul 2015, in mod individual, venituri impozabile din Romania, din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, provenind din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele
asemenea;
c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de
origine animala, in stare naturala.
Declaratia se completeaza in doua exemplare:
- originalul se depune la:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.
- copia se pastreaza de catre contribuabil sau de imputernicitul/curatorul acestuia.
Formularul 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor” se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, in urmatoarele situatii :
‐ au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private
conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioare si solicita restituirea acestora ;
‐ opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual,
pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult.
Formularul se completeaza in doua exemplare:
‐ originalul se depune la:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;
‐ copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.
Declaratiile mentionate se depun in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Declaratiile se pun gratuit la dispozitia contribuabilului.
Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.
Formularele 200 si 230 se pot transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin Spatiul Privat Virtual sau pe baza unui certificat digital, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
ATENTIE! Nedepunerea formularelor 200, 201 si 221 pana la data de 25 mai 2015, inclusiv, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 50 si 500 lei.
Modelul formularelor precum si instructiunile de completare a acestora se gasesc pe portalul ANAF, la adresa http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/toate formulare cu explicatii
Informatii detaliate se pot obtine:
- accesand pagina de Internet, www.anaf.ro;
- telefonic, la Biroul central de asistenta telefonica a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60;
- la serviciille/birouri de servicii pentru contribuabili din cadrul unitatilor fiscale teritoriale.

Eurovision 2015 in viziunea lui Mircea Rusu "Band"

                    Şi a fost Eurovisionul …


Conchita cu barba lui usor nerasa, dupa cum ii portu' , stralucitoare. Cu verva si dezinvolta , cu verbu' la el , cu rochia lunga mulata pe trupul lui tras prin inel , freza doar putin electrocutata la spate, cum sta bine voinicului venita pe o sfoara, spectaculos, plutinda in aer deasupra publicului, gesticuland cu delicatetea lui de femeie distinsa si rafinata. Ba pe scena mare, ba in camera verde, ba cantand, ba intervievand, ba intervievata, curioasa si usor incurcat la faza cu participarea din partea Frantei cand l-am simtit sarindu-i un pic tandara dar iesind cu o replica pe cat de spontana pe atat de convingatoare, cum numai o femeie superioara de talia lui putea da. Spre final, pe scena mare, incinsa fiind atmosfera poate ca de la caldura isi ducea discret mana pe piciorul stang ca pentru a scarpina de la transpiratie, Dumnezeu sa mai stie ce anume. Apoi fluturarile lui de maini in semn de ramas bun si magia ei a luat sfarsit. 
In rest, cum bine stim norvege eit point for end fainali suidan .... estony eit point for italy end fainali rasha ... moldova fainali rumenia etc etc. Niste mistocari pe net cica diaspora iar n-a fost lasata sa voteze si e nervoasa tare, sa iasa in strada nu alta, cu uniti salvam eurovizionu. Dragii mei prieteni de la Voltaj sunt mandru de voi,, cantecul ramane aici la noi bine mersi ca un bun castigat. La urma urmei , nu sunteti chiar naivi, doar stiati la ce va duceti asa ca fruntea sus, hai Romania ! Tot asa cum campania de ajutorare a copiilor celor plecati la lucru in strainatate trebuie continuata.Vorba aia , copiii ce vina au ?!

sâmbătă, 23 mai 2015

Parodistul Lucian Perţa premiat la Festivalul Naţional „Mărul de Aur” din Bistriţa

La cea de a XXXI-a ediţie a Festivalului naţional de satiră, umor şi grafică satirică "Mărul de Aur" care s-a desfăşurat în perioada 22 – 23 mai, în Bistriţa, în organizarea Casei de Cultură a Sindicatelor, în colaborare cu Primăria Bistriţa şi Centrul Cultural Municipal "George Coşbuc" maramureşeanul nostru din Vişeu de Sus, parodistul Lucian PERŢA a obţinul Marele premiu la secţinea cărţi de umor, cu cea mai recentă carte a Domniei sale, “No, aşe!”.
 “No aşe” doamna Firuţa, dacă mai vreţi să mai câştige Marele premiu soţul dvs. “musai” să-l însoţiţi şi dumneavoastră!

                                                                                           gdl


Marele câştigător al Festivalul Naţional de Literatură „Armonii de primăvară” 2015 este Ioan Groşan


Sâmbătă, 23 mai, la Vișeu de Sus, director festival Anuţa Pop, s-a desfășurat festivitatea de premiere a scriitorilor participanți la concursul Festivalului Național de Literatură și Folclor "Armonii de primăvară", ediția a XXXVII-a. Evenimentul a fost organizat de Primăria și Consiliul Local Vișeu de Sus, Centrul Cultural-Social și Cenaclul Literar "Andrei Mureșanu" din localitate. Președintele juriului a fost scriitorul bistrițean Olimpiu Nușfelean. Marele premiu al festivalului i-a revenit prozatorului Ioan Groșan, pentru cartea "Lumea ca literatură. Amintiri" (Editura Polirom).
În cadrul manifestării a avut loc un minunat moment muzical cu: Patricia Borbely, Oana Andra Spanci şi Vlad Paşca la vioară, în regia prof. Adrian Ţineghe.
Duminică, 24 mai, s-a continuat cu parada portului popular şi un spectacol folcloric la care au participat cântăreţi şi ansambluri din: Alba, Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Mureş, Sălaj şi Maramureş.Seara a fost dedicată iubitorilor muzicii pop-rock, unde pe scenă a urcat membrii Trupei “Nordica”.
Informaţii furnizate de poetul Gavril Ciuban, membru USR.


                                                                                                 C.L.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE LITERATURĂ SATIRICO-UMORISTICĂ „UMOR FĂRĂ FRONTIERE ÎN ȚARA DE SUS”, Vama, Bucovina Ediţia IV, 2015


                                                                ORGANIZATORI:
Cenaclul Literar „NECTARIE” Vama
Revista „SURÂSUL BUCOVINEI”

TEMELE CONCURSURILOR:

1. Poezie satirico-umoristică. Se vor trimite 2 (două) poezii, temă liberă, cu excepția subiectelor referitoare la: politică, soacră, nevastă și consumul de alcool.

2. Epigramă. Se vor expedia 3 (trei) epigrame cu tema: „Raiul și Iadul”

Trimiterile, fără motto, se vor face pe adresa: mugurel_sasu@yahoo.com 
Termen limită: 01 august 2015
Se vor indica datele de contact ale concurentului: telefon, adresă etc.
Se poate participa la una sau la ambele teme
Materialele nu trebuie să fi fost publicate și nici trimise la alte concursuri.
Nu au dreptul de a participa la concurs membrii Cenaclului „Nectarie” Vama.
Informații suplimentare se pot obține la telefoanele:
0746-021 715, dr. Sorin Cotlarciuc sau 0722-650 777, ec. Ioan Mugurel Sasu

Cannes 2015: Scurtmetrajul românesc „Ramona” câştigă „Premiul Canal+”


Scurtmetrajul românesc „Ramona”, în regia lui Andrei Creţulescu, selectat în competiţia oficială a secţiunii Semaine de la Critique din cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Cannes 2015, a primit, joi seară, premiul Canal+, anunţă Mediafax. Ca parte a acestei distincţii, „Ramona” urmează să fie difuzat de postul de televiziune francez.

Fotografia zilei - Presedintele Klaus Iohannis la BookFest şi la o nouă carte